فرایند فروش داخلی

۱- مشتریان عادی : 
کلیه متقاضیانی که نیاز آنها موقتی و در تناژ محدود می باشد و برای اولین بار اقدام به خرید می نمایند باید با ارائه مدارک لازم و مربوط به شرح ذیل برای خرید سیمان اقدام و مدارک را از طریق پست الکترونیکی sales@hormozgancement.com و یا شماره فکس ۳۳۲۲۳۰۸۴-۰۷۶ ارسال نمایند .

۲ – مشتریان دائمی : 

متقاضیان واجد شرایط که دارای نیاز دائمی یا در تناژ بالای حداقل ۳۰۰ تن در ماه می باشند. به منظور بهره مندی از تسهیلات و جوایز مربوط می توانند با تکمیل و ارسال مدارک مربوط به شرح پیوست از طریق پست الکترونیکی به   آدرس sales@hormozgancement.com  تقاضای عقد قرارداد فروش نمایند و پس از تایید کامل بودن مدارک از طرف واحد فروش ، اصل مدارک به نحوی مقتضی (حضوری،پیک،پست سفارشی) به دفتر فروش واقع در بندرخمیر کیلومتر ۴جاده بندرلنگه شرکت سیمان هرمزگان تحویل گردد .

تغییر زبان