25 بهمن, 1397

تمدید گواهینامه ها و استانداردهای جاری سیمان هرمزگان

با حضور نماینده IMQ ایتالیا تمدید گواهینامه ها و استانداردهای جاری شرکت سیمان هرمزگان با موفقیت انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان ، ممیزی استانداردهای ISO 9001:2015  – ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:2007 – HSE_MS در روزهای 15 و 16 بهمن سال 1397 توسط کارشناسان شرکت مرزبان کیفیت و نماینده IMQ ایتالیا با موفقیت انجام گرفت .

مسعود حیدری مدیر سیستم ها و فن آوری اطلاعات در این زمینه گفت: این ممیزی بصورت سالانه و با هدف ارزیابی انطباق سیستم مدیریت با الزامات استانداردها و ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت جهت حصول اطمینان از توانایی سازمان برای دستیابی به اهداف تعیین شده و همچنین شناسایی حوزه های محتمل برای بهبود سیستم مدیریت در شرکت سیمان هرمزگان صورت گرفت.

وی افزود: این ممیزی به روش نمونه برداری و با استفاده از فنونی مانند مصاحبه ، ارزیابی مستقیم فعالیت ها و مدارک و بررسی سوابق انجام شد.

بدین ترتیب در نتیجه ی ارزیابی تیم ممیزی، سیمان هرمزگان با موفقیت به اهداف تعیین شده مطابق استاندارد دست یافت و تمدید گواهینامه ها و استاندارد های مذکور به مدت یک سال گردید .

, , ,
تغییر زبان