آرشیو برچسب: سیمان هرمزگان

1 آذر, 1400

 برگزاری دوره آموزشی مقدماتی کوهنوردی برای پرسنل شرکت سیمان هرمزگان

 دوره آموزشی مقدماتی کوهنوردی در دو بخش عملی و تئوری زیر نظر کمیته آموزش هیئت کوهنوردی استان برای پرسنل شرکت سیمان هرمزگان برگزار شد. ادامه مطلب

12 مهر, 1400

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری پروژه های مطالعاتی، طراحی و ساخت در سه فاز جداگانه شرکت سیمان هرمزگان

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری پروژه های مطالعاتی، طراحی و ساخت در سه فاز جداگانه شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد. ادامه مطلب

تغییر زبان