24 خرداد, 1401

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام مطالعات احداث خط سوم تولید سیمان خاکستری شرکت سیمان هرمزگان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام مطالعات احداث خط سوم تولید سیمان خاکستری شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام) درنظر دارد انجام مطالعات احداث خط سوم تولید سیمان خاکستری خود را به ظرفیت اسمی 3000 تن در روز به شرکت های واجد شرایط داخلی و یا خارجی واگذار نماید . لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح و اشخاص حقوقی که دارای توان فنی، تجربه و صلاحیت کاری مرتبط جهت انجام عملیات فوق می‌باشند ، دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سایت شرکت مراجعه و اسناد ارزیابی را دریافت نمایند .

الف ) کارفرما : شرکت سیمان هرمزگان

ب ) نوع مناقصه :عمومی دو مرحله ای

ج ) موضوع ارزیابی : شناسایی مشاور ذیصلاح جهت انجام مطالعات احداث خط سوم تولید سیمان خاکستری به ظرفیت اسمی 3000 تن در روز .

د ) مدت زمان دریافت اسناد و تحویل مدارک ارزیابی مناقصه گران : آخرین مهلت جهت ارائه مدارک مربوط به ارزیابی مناقصه گران ، پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 1401/05/01 می باشد.

ر ) کلیه مدارک تحویلی به مناقصه گزار، می بایست در یک حلقه CD یا DVD به صورت فایل های مجزا با فرمت PDFاسکن گردیده و به همراه دستورالعمل ارزیابی ( دستورالعمل به صورت فیزیکی و مهر و امضاء شده ) ارائه گردد.

* سایر موارد که می بایست مدنظر شرکت کنندگان در ارزیابی و مناقصه قرار گیرد :

1 . کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ارزیابی کیفی ، جهت دعوت درمرحله دوم مناقصه فوق الذکر الزامی است .

2 . هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

3 . شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز ومختارمی باشد.

4- نشانی تحویل مدارک ارزیابی مناقصه گران :

الف : تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی ( بهروز سابق )، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37 شرکت سیمان هرمزگان دفتر معاونت بازرگانی . 

ب- استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر 4 جاده بندرلنگه، كارخانه سيمان هرمزگان، واحد تدارکات.

ج- سایت شرکت به نشانی : www.Hormozgancement.com

شرکت سیمان هرمزگان

 

دستورالعمل ارزیابی مناقصه شناسایی مشاور احداث خط سوم تولید سیمان کارخانه

, , , , , ,
تغییر زبان