علی حیدری پور به عنوان معاون بازرگانی و فروش شرکت سیمان هرمزگان معرفی شد.

24 مهر, 1401

علی حیدری پور به عنوان معاون بازرگانی و فروش شرکت سیمان هرمزگان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت سیمان هرمزگان: روز گذشته از زحمات مهندس حسینی تقدیر شد و مهندس حیدری پور به عنوان سرپرست معاونت بازرگانی شرکت سیمان هرمزگان معرفی شد.

تغییر زبان