2 مهر, 1398

عضو جدید هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان معرفی شد

مراسم معارفه عضو جدید هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان ، مراسم تکریم از زحمات آقای حسن اصغرزاده عضو سابق هیأت مدیره و معارفه‌ی آقای محمد علی مداحی عضو جدید هیأت مدیره شرکت سیمان هرمزگان، روز دوشنبه مورخ یکم مهر 1398 با حضور آقایان بذری و ایرانمنش رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره، باشتی مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان و جمالی معاون سرمایه گذاری، امور شرکت ها و مجامع شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در محل دفتر مرکزی سیمان هرمزگان برگزار شد.
در مراسم معارفه عضو جدید هیات مدیره، اعضا ضمن قدردانی از عملکرد حسن اصغرزاده در 4 سال گذشته و خوشآمد گویی به محمدعلی مداحی، برای ایشان آرزوی موفقیت کردند. در ادامه محمد جمالی معاون سرمایه گذاری، امور شرکت ها و مجامع شرکت گروه سرمایه گذاری امید ضمن قدردانی از عملکرد خوب شرکت سیمان هرمزگان به اهمیت توجه به صادرات تاکید کرد.

در پایان این مراسم، داریوش بذری رییس هیات مدیره با اهدای لوحی از زحمات حسن اصغرزاده تجلیل کرد و  محمد جمالی معاون سرمایه گذاری، امور شرکت ها و مجامع شرکت گروه سرمایه گذاری امید حکم عضویت در هیات مدیره را به محمدعلی مداحی اعطا نمود.

, , , , ,
تغییر زبان