11 خرداد, 1401

برگزاری رزمایش خودمراقبتی در شرکت سیمان هرمزگان

رزمایش خود مراقبتی در شرکت سیمان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان، منصور اکبری مسئول بسیج کارگری شهرستان بندرخمیر با اشاره به اجرای رزمایش خودمراقبتی با هدف پیشگیری از خرابکاری افراد در اماکن و تاسیسات منطقه روز گذشته، از اجرای این رزمایش در کارخانه سیمان هرمزگان خبر داد.

وی گفت: این رزمایش با فرضیه ورود همکار خودفروخته و خرابکاری در ساختمان اداری با مشارکت ۱۵ نفراز پرسنل بسیج کارگری کارخانه سیمان هرمزگان و نظارت ناحیه مقاومت سپاه برگزار شد.

اکبری هوشیاری همگانی برای صیانت از اموال عمومی را از وظایف همه پرسنل برشمرد و افزود: در این مانور عکس العمل کارکنان حراست، در این کارخانه مورد ارزیابی و نقاط قوت و ضعف رزمایش مورد شناسایی قرار گرفت.

, , ,
تغییر زبان