دکترمهدی آقا بیگی مدیر عامل جدید شرکت سیمان هرمزگان شد

11 مهر, 1401

دکترمهدی آقا بیگی مدیر عامل جدید شرکت سیمان هرمزگان شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان:روز گذشته وطی حکمی از سوی مدیر عامل گروه سرمایه گذاری امید، دکتر مهدی آقا بیگی به عنوان مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان منصوب شد.

شایان ذکر است دکتر مهدی آقا بیگی قبل از این رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان دشتستان را به عهده داشته است.

تغییر زبان