15 آبان, 1398

جلسه هیئت مدیره شرکت سیمان هرمزگان در محل کارخانه برگزار شد

جلسه هیئت مدیره شرکت سیمان هرمزگان در روز دوشنبه 13 آبان، در شهرستان بندر خمیر برگزار و موضوعات مختلفی در آن بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان، جلسه هیئت مدیره شرکت سیمان هرمزگان در محل کارخانه تشکیل شد.

این‌جلسه با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و  جمعی از معاونان و مدیران شرکت سیمان هرمزگان و با قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز و در آن به مسائل و موارد مختلف پیرامون شرکت پرداخته و تصمیم گیری شد.

همچنین دکتر مهدی باشتی مدیرعامل شرکت به اتفاق آقایان حسین فاتح رئیس هیئت مدیره، محمدعلی مداحی نایب رئیس و آقایان مهرداد ابراهیمی و حسین احمدی دیگر اعضای هیات مدیره از پروژه آب شیرین کن، بوستان خانواده و خط تولید سیمان هرمزگان بازدید و از نزدیک روند فعالیتها را رصد کردند.

جلسه هیئت مدیرهجلسه هیئت مدیرهجلسه هیئت مدیرهجلسه هیئت مدیرهجلسه هیئت مدیرهجلسه هیئت مدیره

 

, , , , , , ,
تغییر زبان