18 دی, 1398

تمدید گواهینامه ها و استانداردهای جاری سیمان هرمزگان

با حضور نماینده IMQ ایتالیا تمدید گواهینامه ها و استانداردهای جاری شرکت سیمان هرمزگان با موفقیت انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان، پس از سه روز ممیزی صورت گرفته از سوی تیم ممیزیIMQ ایتالیا، شرکت سیمان هرمزگان توانست برای هجدهمین سال پیاپی استانداردهای HSE-MS و OHSAS 18001 و ISO 14001:2015 و ISO9001:2015 را تمدید و اخذ کند.
مهندس مسعود حیدری مدیر سیستها و فناوری اطلاعات شرکت سیمان هرمزگان در این باره اظهار داشت: با درایت و راهنمایی های مدیریت محترم عامل و همکاری و هماهنگی پرسنل شرکت، توانستیم برای هجدهمین سال پیاپی چهار گواهینامه استاندارد های ایمنی بهداشت و محیط زیست، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت کیفیت را دریافت کنیم.

حیدری ادامه داد: دریافت مجدد این گواهینامه ها نشان از رویکرد متعالی شرکت سیمان هرمزگان در ارزش نهادن به نظام کیفیت، سلامت و بهداشت پرسنل و محیط زیست و توجه به ذینفعان و جوامع محلی می باشد.

وی درباره فرایند دریافت و تمدید این گواهینامه ها نیز گفت: گواهینامه ها و استانداردهای ایزو اعتبار سه ساله دارند و هر سال نیز باید مورد ممیزی مراقبتی قرار گیرند. فرآیند ممیزی این شرکت توسط نماینده IMQ ایتالیا انجام می شود که به نوبه خود فعالیت IMQ نیز تحت نظارت مستمر سازمان اعتباربخشی ملی ACCREDIA ایتالیا است.

, , ,
تغییر زبان