بازدید مدیرعامل جدید سیمان هرمزگان از محل کارخانه

6 آبان, 1396

بازدید مدیرعامل جدید سیمان هرمزگان از محل کارخانه

مدیرعامل جدید شرکت سیمان هرمزگان آقای دکتر باشتی با حضور در محل کارخانه این شرکت از کلیه بخش های کارخانه شامل خط تولید، انبار، آزمایشگاه، کنترل کیفیت، واحد مکانیک، برق، حراست، آموزش، تدارکات و …. بازدید داشتند.
در این بازدید که برخی از مدیران و سرپرستان بخش های مختلف داخلی نیز حضور داشتند و توضیحات لازم در خصوص فعالیت حوزه های بازدید شده ارائه گردید.
در این بازدید مهندس طباطبائی مدیر کارخانه ضمن ارائه ی گزارش جامعی از روند فعالیت شرکت، به وضعیت رکود در بازار سیمان اشاره کرد.
وی در جمع کارکنان واحدهای مختلف کارخانه ضمن تشکر از زحمات کلیه عوامل و کارگران ، بر تداوم فرایند تولید و همچنین بر استفاده از توان داخلی جهت نیل به اهداف سازمانی تأکید نمود.
, , ,
تغییر زبان