انتصاب

12 آذر, 1401

انتصاب

عصر چهارشنبه دوم آذرماه در جلسه‌ای با حضور آقای دکتر آقابیگی مدیرعامل و عضو هیات مدیره سیمان هرمزگان، آقای مهندس محمد حق‌شناس محمد به عنوان معاونت اجرائی وآقای اصغر فولادی به عنوان معاونت مالی و اقتصادی منصوب گردیدند.

همچنین از زحمات و تلاش بی شائبه آقایان اکبری و هراتی معاونین پیشین تشکر و قدردانی شد.

تغییر زبان