23 مهر, 1398

اعضای جدید هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان معرفی شدند

مراسم معارفه اعضای جدید هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان، مراسم تکریم از زحمات آقایان داریوش بذری و محمدحسین ایرانمنش اعضای سابق هیأت مدیره و معارفه‌ی آقایان حسین فاتح و حسین احمدی اعضای جدید هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان ، روز دوشنبه مورخ بیست و دوم مهر 1398 با حضور حسنعلی قنبری مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، باشتی مدیرعامل و مداحی و ابراهیمی دیگر اعضای هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان در محل ساختمان شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید برگزار شد.
در مراسم معارفه اعضای جدید هیات مدیره، ضمن قدردانی از عملکرد داریوش بذری و محمد حسین ایرانمنش در 4 سال گذشته و خوشآمد گویی به حسین فاتح و حسین احمدی، برای ایشان آرزوی موفقیت کردند. در ادامه اعضا به اتفاق آرا حسین فاتح و محمدعلی مداحی را بعنوان رییس و نایب رییس هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان انتخاب کردند.

در پایان این مراسم، قنبری مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه­ گذاری امید با اهدای لوح از زحمات بذری و ایرانمنش تجلیل کرد و  احکام عضویت در هیات مدیره را به فاتح و احمدی اعطا نمود.

 

, , , ,
تغییر زبان