آقای مهران امامی به عنوان معاونت فنی و مدیرکارخانه شرکت سیمان هرمزگان منصوب شد.

18 دی, 1401

آقای مهران امامی به عنوان معاونت فنی و مدیرکارخانه شرکت سیمان هرمزگان منصوب شد.

با حکم مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان؛

آقای مهران امامی به عنوان معاونت فنی و مدیرکارخانه شرکت سیمان هرمزگان منصوب شد.

در مراسمی که در روز سه شنبه سیزدهم دی ماه 1401 با حضور معاونین و مدیران کارخانه برگزار شد، آقای دکتر آقابیگی مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان ضمن تشکر از زحمات آقای درویش خاکی، آقای امامی را به سمت معاونت فنی و مدیرکارخانه سیمان هرمزگان منصوب کرد.طی این حکم آقای دکتر آقابیگی تصریح کرده است: با توجه به توانمندیها و تجارب ارزشمند جنابعالی درخصوص وظیفه محوله، انتظار می‌رود تا با افزایش تولید، کاهش توقفات خطوط تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش مصارف انرژی در جهت شکوفایی شرکت گام بردارد.

تغییر زبان