آرشیو برچسب: مناقصه

2 تیر, 1398

آگهی تمدید زمان فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت سیمان هرمزگان

 آگهی تمدید زمان فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت تهیه و طبخ غذای پرسنل کارخانه، نسبت به شناسائی و ارزیابی کیفی پیمانکاران دارای توان فنی، اجرایی و مالی متعلق به کارخانه شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد.

ادامه مطلب

25 خرداد, 1398

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت سیمان هرمزگان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت تهیه و طبخ غذای پرسنل کارخانه، نسبت به شناسائی و ارزیابی کیفی پیمانکاران دارای توان فنی، اجرایی و مالی متعلق به کارخانه شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد. ادامه مطلب

17 اردیبهشت, 1398

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اکتشاف معادن سیمان هرمزگان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اکتشاف معادن سیمان هرمزگان جهت تهیه طرح های بهره برداری، تهیه گزارش اکتشاف تفصیلی و تهیه نقشه های ژئو شیمیایی از معادن مارل و آهک متعلق به کارخانه این شرکت منتشر شد.

ادامه مطلب

29 مهر, 1397

آگهي مناقصه عمومی سیمان هرمزگان ؛ تخلیه، بارگیری، بارشماری و کیسه گیری انواع سیمان و کلینکر صادراتی

شركت سيمان هرمزگان (سهامي عام) در نظر دارد کلیه عملیات مربوط به تخلیه، بارگیری، بارشماری و کیسه گیری انواع سیمان و کلینکر صادراتی و همچنین تأمین ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز خود در کارخانه و محوطه اختصاصی اسکله بندر شهید رجائی در طی یکسال را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران محترم دعوت مي شود از تاريخ درج آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه به يكي ازنشاني هاي ذيل مراجعه نمايند.

ادامه مطلب

3 شهریور, 1397

مناقصه عمومی شرکت سیمان هرمزگان ؛ بیمه نامه های تجمیعی پرسنل ، ماشین آلات و ساختمان

شركت سيمان هرمزگان (سهامي عام) در نظر دارد طی برگزاری یک مناقصه عمومی ، بیمه نامه های تجمیعی خود شامل تکمیل درمان گروهی ، عمر و حوادث گروهی، مسئولیت مدنی، شخص ثالث و بدنه خودرو، آتش سوزی و مهندسی تمام خطر ماشین آلات خود را به شرکت بیمه ای واجد شرايط واگذار نمايد. ادامه مطلب

  • 1
  • 2
تغییر زبان