آرشیو برچسب: مناقصه سیمان هرمزگان

16 اسفند, 1399

آگهی تجدید مناقصه عمومی کلیه عملیات اجرایی صادرات شرکت سیمان هرمزگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی کلیه عملیات مربوط به کیسه گیری، بارگیری، بارشماری و سایر عملیات اجرایی صادرات انواع سیمان و کلینکر و همچنین تأمین ماشین آلات و نیروی انسانی موردنیاز توسط شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد. ادامه مطلب

5 اسفند, 1399

آگهی تجدید مناقصه عمومی کلیه عملیات اجرایی صادرات شرکت سیمان هرمزگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی کلیه عملیات مربوط به کیسه گیری، بارگیری، بارشماری و سایر عملیات اجرایی صادرات انواع سیمان و کلینکر و همچنین تأمین ماشین آلات و نیروی انسانی موردنیاز توسط شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد.
ادامه مطلب

18 بهمن, 1399

آگهی مناقصه عمومی کلیه عملیات اجرایی صادرات شرکت سیمان هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی کلیه عملیات مربوط به کیسه گیری، بارگیری، بارشماری و سایر عملیات اجرایی صادرات انواع سیمان و کلینکر و همچنین تأمین ماشین آلات و نیروی انسانی موردنیاز توسط شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد. ادامه مطلب

تغییر زبان