آرشیو مزایده

1 اسفند, 1396

اصلاحیه مزایده فروش خودرو

آگهی مزایده عمومی (اصلاحیه)

 

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) درنظر دارد انواع خودروهای سبک و سنگین را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۹ در ساعات اداری همه روزه به جز ایام تعطیل به محل کارخانه واقع در استان هرمزگان، شهرستان بندرخمیر، کیلومتر ۴ جاده بندرلنگه، واحد تدارکات، تلفن: ۰۷۶۳۳۲۲۳۰۸۰ مراجعه نمایند.

ضمناً متقاضیان واجد شرایط در صورت عدم نیاز به بازدید می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت اسناد مزایده ، از تاریخ درج آگهی تا مهلت مقرر به یکی از نشانی های ذیل مراجعه نمایند.

۱- سایت اینترنتی این شرکت: www.hormozgancement.com

۲- دفتر مرکزی: واقع در تهران، بلوارمیرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، بالاتر از میدان مینا، ساختمان ۳۷ به شماره تماس ۲۲۹۲۱۶۲۸ -۰۲۱ واحد معاونت بازرگانی .

لازم به ذکر است ودیعه شرکت در مزایده در فرم شرایط شرکت در مزایده قید گردیده و شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام)

  دریافت فایل اصلاحیه مزایده فروش خودرو

 

۱۳۹۶/۱۲/۰۹ آخرین مهلت:
1 شهریور, 1396

آگهي مزايده اقلام راكد و مستعمل شركت سيمان هرمزگان

آگهي مزايده اقلام راكد و مستعمل شركت سيمان هرمزگان

شركت سيمان هرمزگان (سهامي عام) درنظر دارد بخشي از اقلام راكد و مستعمل خود را بصورت انفرادي ( تكي ) و يا يكجا از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
متقاضيان محترم مي توانند جهت بازديد از تاريخ درج آگهي در ساعات اداري همه روزه به جز ايام تعطيل به محل كارخانه واقع در استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر ۴ جاده بندرلنگه واحد تداركات تلفن: ۰۷۶۳۳۲۲۳۰۸۰ مراجعه نمايند.
ضمناً متقاضيان واجد شرايط در صورت عدم نياز به بازديد مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر ودريافت اسناد مزايده ، از تاريخ درج آگهي تا مهلت مقرر به يكي از نشاني هاي ذيل مراجعه نمايند.
۱- سايت اينترنتي شركت: www.hormozgancement.com
۲- دفتر مركزي شركت: تهران، بلوارميرداماد، ميدان مادر، خيابان بهروز، بالاتر از ميدان مينا، پلاك ۳۷ تلفن: ۲۲۹۲۱۶۲۸-۰۲۱ ( واحد معاونت بازرگاني ) .
لازم به ذكر است وديعه شركت در مزايده براي اقلام مذكور در فرم شرايط شركت در مزايده قيد گرديده و مهلت تحويل پاكت هاي پيشنهادي حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱مي باشد. ضمناً شركت سيمان هرمزگان در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار مي باشد.
                                                                                                          شركت سيمان هرمزگان(سهامي عام)
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ آخرین مهلت:
7 اسفند, 1395

آگهي مزايده اقلام راكد و مستعمل

آگهي مزايده اقلام راكد و مستعمل

شركت سيمان هرمزگان (سهامي عام) درنظر دارد بخشي از اقلام راكد و مستعمل خود را بصورت انفرادي( تكي ) و يا يكجا از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
متقاضيان محترم مي توانند جهت بازديد از تاريخ درج آگهي در ساعات اداري همه روزه به جز ايام تعطيل به محل كارخانه واقع در استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر ۴ جاده بندرلنگه واحد تداركات تلفن: ۰۷۶۳۳۲۲۳۰۸۰ مراجعه نمايند.
ضمناً متقاضيان واجد شرايط در صورت عدم نياز به بازديد مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر ودريافت اسناد مزايده ، از تاريخ درج آگهي تا مهلت مقرر به يكي از نشاني هاي ذيل مراجعه نمايند.
۱- سايت اينترنتي شركت: www.hormozgancement.com
۲- دفتر مركزي شركت: تهران، بلوارميرداماد، ميدان مادر، خيابان بهروز، بالاتر از ميدان مينا، پلاك ۳۷ تلفن: ۲۲۹۲۱۶۲۸-۰۲۱ (واحد معاونت بازرگاني ) .
لازم به ذكر است وديعه شركت در مزايده براي اقلام مذكور در فرم شرايط شركت در مزايده قيد گرديده و مهلت تحويل پاكت هاي پيشنهادي حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷مي باشد. ضمناً شركت سيمان هرمزگان در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار مي باشد.
                                                                                                     شركت سيمان هرمزگان(سهامي عام)

آخرین مهلت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

تغییر زبان