آرشیو مناقصه

22 اسفند, 1396

آگهی فراخوان شناسایی و انتخاب پیمانکار جذب و تأمین نیروی انسانی

آگهی فراخوان شناسایی و انتخاب پیمانکار جذب و تأمین نیروی انسانی

شرکت سیمان هرمزگان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جذب و تأمین نیروی انسانی کارکنان در دفتر تهران و کارخانه خود واقع در شهرستان بندر خمیر استان هرمزگان به تعداد تقریبی ۳۵۰ نفر اقدام نماید. لذا از تمامی شرکت هایی که توانایی و تجربه در این امور را دارند دعوت میشود از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز نسبت به ارائه مدارک و مستندات ذیل به امور بازرگانی این شرکت واقع در تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، بالاتر از میدان مینا، ساختمان ۳۷ طبقه سومتحویل نمایند.

۱- تصویر رونوشت برابر اصل آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور،اساسنامه ،تایید های ثبت شرکت و آخرین صاحبان امضاء ،شناسه ملی و کد اقتصادی

۲- تصویر مدارکی دال بر انجام، اجرا یا مدیریت کار مشابه( سوابق کاری و قراردادهای منعقده قبلی طی سه سال گذشته به همراه رضایتنامه کارفرما)

۳- داشتن توانایی فنی و تامین نیروی انسانی

۴- داشتن توانایی مالی و ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام کار با مبلغ متناسب با قرارداد

۵- ارائه صورت مالی حسابرسی شده، برگ تشخیص و قطعی مالیات عملکرد برای سه سال اخیر

توضیح اینکه کارفرما پس از ارزیابی شرکت کنندگان در فراخوان، اسناد مناقصه را در اختیار شرکت های دارای صلاحیت قرار خواهد داد.

ضمناً شرکت در رد و یا قبول هریک از متقاضیان مختار است و هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده خواهد بود.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانید با آقای اکبری مدیر منابع انسانی شرکت با شماره ۴- ۰۷۶۳۳۲۲۲۳۰۲ تماس حاصل فرمائید.

شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام)

۱۳۹۶/۱۲/۲۲ آخرین مهلت:
تغییر زبان