سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
آگهي فراخوان براي تأمين كيسه هاي سيمان موضوع:

شركت سيمان هرمزگان (سهامي عام) در نظر دارد انواع كيسه هاي مورد نياز خود را به شرح ذيل از طريق مناقصه خريداري نمايد:
ا- تعداد 20،000،000 تخته كيسه pp 50kg
2-تعداد 100،000 تخته كيسه اسلينگ بگ 1/5 تني.
3-تعداد 30،000 تخته كيسه جامبوبگ 1/5تني.
لذا از كليه شركتهايي كه تمايل به شركت در مناقصه را دارند تقاضا مي گردد، كليه اطلاعات و تصوير مدارك مربوط به صورتهاي مالي حسابرسي شده، اظهارنامه مالياتي، گردش مالي بانكي تأييد شده، رزومه كاري شركت، كاتالوگ و تصاويري از كارخانه و توان توليدي آن، شركت روزنامه رسمي و همچنين شرايط دريافت وجه و . . . را حداكثر تا پايان ساعت اداري روز شنبه مورخ 1396/04/31 جهت ارزيابي در پاكت در بسته به آدرس دفتر مركزي اين شركت بنشاني تهران ميدان محسني، بالاتر از ميدان مينا، ساختمان شماره 37 ارسال نمايند.
اين فراخوان صرفاً جهت شناسايي منابع و ارزيابي آن منابع مي باشد كه در صورت تأييد، نسبت به اخذ استعلام قيمت و انجام تشريفات مناقصه اقدام خواهد شد.
1396/04/31 آخرین مهلت:

 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal