سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
آگهی فراخوان شناسایی شرکت های دارای توان و صلاحیت ارزیابی کیفی منابع (تولید کنندگان، پیمانکاران و تامین کنندگان کالا و خدمات مورد نیاز کارخانه ) موضوع:
شرکت سیمان هرمزگان در نظر دارد در راستای برون سپاری انجام ارزیابی کیفی منابع (تولید کنندگان، پیمانکاران و تامین کنندگان کالا و خدمات مورد نیاز کارخانه ) در سطح کشور را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از تمامی شرکت هایی که توانایی و تجربه در این موارد را دارند دعوت میشود از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز نسبت به ارائه مدارک و مستندات ذیل به امور بازرگانی این شرکت واقع در تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، بالاتر از میدان مینا، ساختمان 37 طبقه سوم تحویل نمایند.
1- تصویر رونوشت برابر اصل آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور،اساسنامه ،تایید های ثبت شرکت و آخرین صاحبان امضاء ،شناسه ملی و کد اقتصادی
2- تصویر مدارکی دال بر انجام، اجرا یا مدیریت کار مشابه( سوابق کاری و قراردادهای منعقده قبلی طی سه سال گذشته به همراه رضایتنامه کارفرما)
3- داشتن توانایی فنی و تامین نیروی انسانی
4- داشتن توانایی مالی و ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام کار با مبلغ متناسب با قرارداد
5- ارائه صورت مالی حسابرسی شده، برگ تشخیص و قطعی مالیات عملکرد برای سه سال اخیر

توضیح اینکه کارفرما پس از ارزیابی شرکت کنندگان در فراخوان، اسناد مناقصه را در اختیار شرکت های دارای صلاحیت قرار خواهد داد.
درصورت نیاز به اطلاعات بیشترمیتوانید، با شماره تماس 22921628- 021 هماهنگی فرمائید.
شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام)
1396/08/09 آخرین مهلت:

 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal