سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
شرح مطلب
 * توضیح اینکه هرکیسه محتوی 50 (+- 0.5) kg سیمان می باشد.
 * قیمتها با ارزش افزوده محاسبه شده اند.
 

قیمت (ریال- تن)

نوع بسته بندی

نوع سیمان

1،212،080

فله

تیپ ( I/425)

1،362،500

پاکتی

1،199،000

فله

تیپ ( II )

1،349،420

پاکتی

-

فله

تیپ ( II ) پوزولانی

-

پاکتی


 

 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal