سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
شرح مطلب
سيمان هرمزگان
 
 
كارخانه سيمان هرمزگان در 80 كيلومتري جنوب غربي بندرعباس و نزديكي شهر ساحلي بندر خمير در كرانه آبهاي نيلگون خليج فارس قرار گرفته است. برخورداري از ذخاير فراوان و مناسب مارل و سنگ آهك و فاصله اندك آن تا اسكله هاي شهيد رجايي و باهنر و دسترسي آسان به آبهاي آزاد، موقعيت ممتازي به شركت بخشيده است. طرح اوليه كارخانه معادل 3000 تن در روز در نظر گرفته شده بود كه بدليل نياز استان هرمزگان و استانهاي همجوار همچنين امكان توليد محصولات، ظرفيت طرح به ميزان دو برابر افزايش يافت. خط يك با ظرفيت روزانه 3000 تن كلينكر در سال 1376 و خط دو با ظرفيت مشابه در سال 1378 به بهره برداري رسيد. در حال حاضر كارخانه سيمان هرمزگان يكي از بزرگترين كارخانجات سيمان كشور بوده و از جايگاه ويژه اي در صنعت كشور برخوردار است.
اين شركت جهت اطمينان از كيفيت محصولات توليدي، اقدام به تجهيز آزمايشگاه هاي شيمي، فيزيك و X-ray با بهترين امكانات روز و كنترل مداوم تمامي خطوط توليد از معادن تا  بارگيري سيمان نموده است.  كيفيت خدمات و نتايج ارائه شده در اين آزمايشگاه ها باعث كسب گواهينامه تاييد صلاحيت به عنوان آزمايشگاه همكار از سازمان ملي استاندارد از سال 1387 گرديده است.
سيمان هرمزگان در راستاي ارتقاء سطح مديريت در شركت از سال 2003 تا كنون موفق به پياده سازي سيستم مديريت كيفيت، محيط زيست، ايمني و بهداشت شده است كه اخذ گواهينامه هاي مربوط به صورت مستمر از موسسه IMQ ايتاليا مويد اين مطلب مي باشد.
 اين شركت  به عنوان نخستين شركت سيماني موفق به اخذ سيستم مديريت جامع در استاندارد ملي ايران ISIRI13000 كه علاوه بر موارد فوق شامل مديريت استراتژيك و سازماندهي محيط كار 5S شده است.
 سيمان هرمزگان در طي سالهاي گذشته بارها موفق به اخذ نشان واحد نمونه صنعتي، واحد نمونه كيفيت،  واحد نمونه محيط زيست، صادر كننده نمونه، لوح تقدير براي عملكرد مناسب در شاخص هاي بهره وري و .... شده است.
 


 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal