‍ گواهینامه ها و استانداردهای مدیریتی شرکت سیمان هرمزگان تمدید شدند

9 تیر, 1397

‍ گواهینامه ها و استانداردهای مدیریتی شرکت سیمان هرمزگان تمدید شدند

اين شركت با عبور موفقيت آميز از مميزي خارجي استانداردهاي مديريتي جاري خود توانست 5 استاندارد بين المللي مستقر در سازمان را براي ۳سال ديگر تمديد نمايد.
مهندس حسینی، معاون اجرایی شرکت سيمان هرمزگان شرکت سيمان هرمزگان در این خصوص گفت: فرآيند مميزي خارجي با حضور نمایندگان و کارشناسان شركت IMQ ايتاليا طي ۳ روز به صورت فشرده و دقيق انجام گرفت.
ایشان تصریح کردند: اين مميزي بسياري از فرآيندهاي موجود از جمله توليد، نگهداري و تعميرات، تداركات، فروش، انرژي، محيط زيست، ايمني و بهداشت كار، تضمين كيفيت و … را مورد بررسي قرار داد و سطح انطباق آنها را با الزامات استانداردهاي مختلف سنجيد.

وي اظهار داشت: استانداردهاي تمديد شده شامل ISO 9001:2015 مدیریت کیفیت، ISO 14001:2015 مدیریت زیست محیطی، OHSAS 18001 مدیریت ایمنی و بهداشت، HSE-MS مدیریت یکپارچه ایمنی، بهداشت و محیط زیست و ISO 50001 مدیریت انرژی است.
شايان ذكر است كه شرکت سيمان هرمزگان داراي سابقه بيش از يک دهه استقرار سيستم هاي مديريتي است كه در صنعت سيمان، ممتاز و پيشرو محسوب مي شود.

, , ,
تغییر زبان