19 فروردین, 1398

گواهینامه ایزو 9001 (ISO 9001)

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت، ایزو 9001

  • تاریخ دریافت:  02-03-2018
  • تاریخ انقضاء: 06-01-2020
  • شرکت صادر کننده: IMQ
  • نماینده ایران: شرکت مرزبان کیفیت

توضیحات تکمیلی در مورد گواهینامه ISO 9001 :

سیمان هرمزگان برای اولین بار در تاریخ 24-04-2002 موفق به اخذ گواهینامه ایزو 9001 گردیده است .

  • پذیرش سیستم مدیریت کیفیت برای سازمان یک تصمیم استراتژیک است که می تواند به بهبود عملکرد کلی و فراهم شدن مبنایی برای طرح های توسعه پایدار کمک کند .
  • یکپارچگی در ساختار سیستم های مدیریت کیفیت
  • همسو کردن مستند سازی براساس ساختار بندهای استاندارد بین المللی
  • پرداختن به ریسک ها و فرصت های مرتبط با محیط و اهداف سازمان
تغییر زبان