8 خرداد, 1401

آگهی مناقصه عمومی خدمات مشاوره، طراحی و مهندسی جهت سیستم اعلان و اطفاء حریق در سطح کارخانه سیمان هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی خدمات مشاوره، طراحی و مهندسی جهت سیستم اعلان و اطفاء حریق در سطح کارخانه سیمان هرمزگان منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) در نظر دارد خدمات مشاوره، طراحی و مهندسی جهت سیستم اعلان و اطفاء حریق در سطح کارخانه واقع در بندرعباس، بندر خمیر کیلومتر 4 بندر لنگه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از كليه متقاضیان ذیصلاح دعوت مي شود جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به نشانی سایت شرکت سیمان هرمزگان مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

توضیحات:

1- تضمین شركت در مناقصه: مبلغ 000 ،000 ،500 ريال (پانصد میلیون ریال) مي باشد كه مي بايست بصورت یک فقره چك رمز دار بانکی و یا یک فقره ضمانتنامه بانکی به مناقصه گزار ارائه شود.

2- نشانی دریافت اسناد مناقصه:

اسناد مناقصه در سایت شرکت به نشانی : www.hormozgancement.com قابل دریافت می باشد.

3- نشانی تحویل اسناد مناقصه:

الف : تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی (بهروز سابق)، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37– شرکت سیمان هرمزگان – دفتر معاونـت بازرگانی – شماره تماس : 22904985– داخلی 318 – امور قراردادها .

ب: استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر 4 جاده بندرلنگه، كارخانه سيمان هرمزگان، واحد تداركات.

4- مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/03/21 می باشد .

شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

 

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)

 

4112 شرایط مناقصه سیستم اعلان حریق

 

, , , , , , , ,
تغییر زبان