28 مهر, 1400

آگهی مناقصه عمومی عملیات نسوز کاری خطوط تولید شرکت سیمان هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی عملیات نسوز کاری خطوط تولید شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) درنظر دارد عملیات نسوز کاری در مقاطع زمانی و مناطقی از خطوط تولید به مقدار مشخص شده تقریبی شامل: آجر چینی کولر ، هود ، داکت هوای ثالثیه ، سیکلون ها و رایزر داکتها ، بتن ریزی و کلیه فعالیتهای مربوط به آن (انکر زنی، اسلب گذاری، قالب بندی، بتن ریزی و بازکردن قالب و کلیه موارد مرتبط با نسوزکاری) در کلیه نقاط دپارتمان پخت و آسیاب مواد خام (کوره، هود، کولر، پیش گرمکن، داکت ثالثیه، داکتها، رایزر داکتها)، آجر چینی کوره و لکه گیری و کلیه فعالیت های مرتبط به آن (جوشکاری نبشی، بولت، آماده سازی سطح، برش آجر) را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.لذا از کلیه پیمانکاران ذیصلاح که دارای توان فنی، تجهیزاتی، اجرایی و مالی مناسب جهت انجام عملیات فوق می‌باشند، دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به نشانی سایت شرکت مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.

توضیحات:

1- تضمین شركت در مناقصه مبلغ 000 ،000 ،500 ريال (پانصد میلیون ریال) مي باشد كه مي بايست بصورت یک فقره چك رمز دار بانکی و یا یک فقره ضمانتنامه بانکی به مناقصه گزار ارائه شود.

2- نشانی دریافت اسناد مناقصه:

سایت شرکت به نشانی : www.hormozgancement.com

3- نشانی تحویل اسناد مناقصه:

– تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37– دفتر معاونـت بازرگانی.

– استان هرمزگان ، بندر خمیر ، کیلومتر 4 جاده بندر لنگه ، کارخانه سیمان هرمزگان – دفتر واحد تدارکات.

4-  مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/08/08 می باشد.

شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

 

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)

 

اسناد مناقصه عمومی نسوزکاری

, , , , ,
تغییر زبان