23 تیر, 1400

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای انتخاب پیمانکار احداث نیروگاه ٢٥ مگاواتی برق سیمان هرمزگان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای انتخاب پیمانکار احداث نیروگاه ٢٥ مگاواتی برق سیمان هرمزگان منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) درنظر دارد احداث نیروگاه 25 مگاواتی برق را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح و اشخاص حقوقی که دارای توان فنی، تجهیزاتی، اجرایی و مالی مناسب جهت انجام عملیات فوق می‌باشند، دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی به نشانی سایت شرکت سیمان هرمزگان مراجعه و اسناد ارزیابی را دریافت نمایند.

الف) کارفرما : شرکت سیمان هرمزگان

ب) نوع مناقصه :عمومی دو مرحله ای

ج) موضوع ارزیابی : شناسایی پیمانکار ذیصلاح جهت احداث نیروگاه 25 مگاواتی برق

د) محل اجرای قرارداد:  استان هرمزگان، بندر خمیر

ر) مدت زمان دریافت اسناد و تحویل مدارک ارزیابی مناقصه گران : آخرین مهلت جهت ارائه مدارک مربوط به ارزیابی مناقصه گران، پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/05/02 می باشد.

ز) کلیه مدارک تحویلی به مناقصه گزار، می بایست در یک حلقه CD یا DVD به صورت فایل های مجزا با فرمت PDF اسکن و ارائه گردد.

سایر موارد که می بایست مدنظر شرکت کنندگان در ارزیابی و مناقصه قرار گیرد:

1 . توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی و یا چک رمز دار بانکی و یا واریز نقدی به حساب مناقصه گزار بابت تضمین شرکت در مناقصه .

2 . توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی ” بابت انجام تعهدات ” به میزان 10 % (ده درصد) مبلغ کل قرارداد طبق ضوابط مناقصه گزار (در صورت برنده شدن)

3 . کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ارزیابی کیفی، جهت دعوت در مناقصه فوق الذکر الزامی است .

4 . هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

5. شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

6- نشانی تحویل مدارک ارزیابی  توسط مناقصه گران :

الف : تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی ( بهروز سابق )، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37 شرکت سیمان هرمزگان – دفتر معاونـت بازرگانی – شماره تماس : 22904985 – داخلی 318

ب: استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر 4 جاده بندرلنگه، كارخانه سيمان هرمزگان، واحد تداركات

ج: سایت شرکت به نشانی : www.Hormozgancement.com

 

شرکت سیمان هرمزگان

 

دستور العمل ارزیابی مناقصه انتخاب پیمانکار احداث نیروگاه 25 واتی

, , , , , ,
تغییر زبان