معاونت فنی و مدیریت کارخانه

مهران امامی
مدیر کارخانه (معاون فنی)

کارشناسی مکانیک

ایمیل
احسان فاضلی
جانشین مدیر کارخانه

کارشناسی برق

ایمیل
موسی غدیری
مدیر تولید

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

ایمیل
محمدرضا هاشم پور چرخی
مدیر فنی و مهندسی

کارشناسی برق

ایمیل
مهران غفاریان نداف
مدیر مکانیک

کارشناسی ارشد مکانیک

ایمیل
احسان فاضلی
مدیر برق و الکترونیک

کارشناسی برق

ایمیل
سلیم احمدنژاد
مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه ها

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

ایمیل
کورش بیژنی
مدیر اکتشاف و استخراج معادن

کارشناسی ارشد شیمی محض

ایمیل
محسن شهربابکی
مدیر تاسیسات

 کارشناسی مکانیک حرارت سیالات

ایمیل
علی ملکی
رئیس HSE

کارشناسی بهداشت حرفه ای

ایمیل