معاونت فنی و مدیریت کارخانه


سید محمد طباطبایی
‌مدیر کارخانه (معاون فنی)

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

ایمیل

حسن نیک پی
مدیر تولید

کارشناسی شیمی پالایش نفت

ایمیل
محمدرضا هاشم پور چرخی
مدیر فنی و مهندسی
ایمیل
احمد پورحسین
مدیر مکانیک
ایمیل
پژمان درویش خاکی
مدیر برق و الکترونیک

کارشناسی برق قدرت

ایمیل
سلیم احمدنژاد
مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه ها

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

ایمیل
جهانگیر گودرزی
مدیر اکتشاف و استخراج معادن

کارشناسی اکتشافات

ایمیل
محسن شهربابکی
مدیر تاسیسات

 کارشناسی مکانیک حرارت سیالات

ایمیل
علی ملکی
رئیس HSE

کارشناسی بهداشت حرفه ای

ایمیل
تغییر زبان