معاونت فنی و مدیریت کارخانه


مهران امامی
مدیر کارخانه (معاون فنی)
ایمیل

احسان فاضلی
جانشین معاونت فنی / جانشین مدیر کارخانه
ایمیل
موسی غدیری
مدیر تولید

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

ایمیل
محمدرضا هاشم پور چرخی
مدیر فنی و مهندسی
ایمیل
مهران غفاریان نداف
مدیر مکانیک

کارشناسی ارشد مکانیک

ایمیل
غدیر سعیدی راد
مدیر برق و الکترونیک

کارشناسی برق الکترونیک

ایمیل
سلیم احمدنژاد
مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه ها

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

ایمیل
کورش بیژنی
مدیر اکتشاف و استخراج معادن
ایمیل
محسن شهربابکی
مدیر تاسیسات

 کارشناسی مکانیک حرارت سیالات

ایمیل
علی ملکی
رئیس HSE

کارشناسی بهداشت حرفه ای

ایمیل
تغییر زبان