معاونت فنی و مدیریت کارخانه


پژمان درویش خاکی
مدیر کارخانه (معاون فنی)

کارشناسی برق قدرت

ایمیل

حسن نیک پی
جانشین معاونت فنی / جانشین مدیر کارخانه

کارشناسی شیمی پالایش نفت

ایمیل
موسی غدیری
مدیر تولید

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

ایمیل
محمدرضا هاشم پور چرخی
مدیر فنی و مهندسی
ایمیل
مهران غفاریان نداف
مدیر مکانیک

کارشناسی ارشد مکانیک

ایمیل
غدیر سعیدی راد
سرپرست مدیریت برق و الکترونیک

کارشناسی برق الکترونیک

ایمیل
سلیم احمدنژاد
مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه ها

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

ایمیل
جهانگیر گودرزی
مدیر اکتشاف و استخراج معادن

کارشناسی اکتشافات

ایمیل
محسن شهربابکی
مدیر تاسیسات

 کارشناسی مکانیک حرارت سیالات

ایمیل
علی ملکی
رئیس HSE

کارشناسی بهداشت حرفه ای

ایمیل
تغییر زبان