مسئولیت های اجتماعی شرکت سیمان هرمزگان

رویکردهای زیست محیطی از مهمترین مسئولیت های اجتماعی شرکت سیمان هرمزگان است که در سال‌های گذشته همواره تلاش شده به بهترین نحو ممکن انجام پذیرد.

سیمان هرمزگان با الهام از اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست را در قالب یک مسئولیت شرعی و اخلاقی سرلوحه برنامه های خویش قرار داده و با این باور مبادرت به استفاده از خدمات مشاور زیست محیطی مدیرعامل و تشکیل جلسات مستمر کمیته تخصصی حفاظت محیط زیست در کارخانه با حضور مدیریت محترم  عامل و تمامی مدیران ذیربط نموده است. بدون تردید با اجرای برنامه های بیست گانه اقدامات اصلاحی زیست محیطی شرکت سیمان هرمزگان امید می رود این واحد بزرگ صنعتی مستقر در سواحل خلیج فارس ایران بعنوان واحدی برتر و دوستدار محیط زیست جلوه گر شود. بدیهی است عامل اساسی در شکل‌گیری چنین تفکری اعتقاد راسخ مدیران و همکاران در مدیریت زیست محیطی کارخانه در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت سیمان هرمزگان و به موازات اهداف صنعتی و هماهنگی با برنامه های دست یابی به ظرفیت اسمی و تولید پاک می باشد.

مسئولیت های اجتماعی شرکت سیمان هرمزگان

بدینوسیله برخی از مسئولیت های اجتماعی شرکت سیمان هرمزگان که در جلسات کمیته حفاظت محیط زیست کارخانه با مدیریت مسئولین ارشد و همکاری صمیمانه تمامی همکاران اجرا گردیده و یا مراحل تکمیلی خویش را طی می نماید به شرح ذیل اشاره می گردد:

 • پیاده سازی پروژه های جایگزینی الولتور و اصلاح سیستم خنک کنندگی گریت کولر با همکاری سازمان UNIDO
 • تشکیل کمیته تخصصی حفاظت محیط زیست کارخانه با حضور مسئولین شرکت  و هدایت برنامه ها توسط مشاور زیست محیطی شرکت .
 • اجرای ملاحظات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف صنعتی.
 • تلاش در جهت استمرار کسب امتیازات  ISO ۱۴۰۰۰ ، OHSAS۱۸۰۰۰  که عمدتاً مرتبط با اهداف زیست محیطی شرکت می باشد.
 • اجرای پروژه آب شیرین کن با هزینه گزاف با انگیزه حفظ پایداری زیست بوم خشکی منطقه کهورستان که سالها قبل با انتقال آب چاههای خریداری شده مصارف مختلف کارخانه  را تامین می نماید.
 • اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی زیست محیطی با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان نظیر بررسی وضعیت پایداری مانگروها و حفاظت از گونه نادر خرس سیاه در زیستگاه های جنوبی کشور.
 • تدوین برنامه جامع مدیریت زیست  محیطی کارخانه و معادن مربوطه (EMP,EMS)
 • اجرای پروژه های اصلاحی در عملکرد الکتروفیلترها بگونه ای که خروجی دودکشها ارقام بسیار پایین تر از استاندارد های مصوب سازمان حفاظت محیط زیست را تامین خواهد نمود.
 • اجرای برنامه اصلاح الگوی مصرف  و بهینه سازی مصرف انرژی بمنظور دستیابی به اهداف ایده آل شرکت.
 • اجرای پروژه  Online Monitoring و اتصال به شبکه پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست.
 • تحقق ۲۵% عرصه به فضای سبز و توسعه سالانه اراضی بلامعارض کارخانه.
 • اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار با انگیزه صرفه جویی در مصرف آب.
 • آسیب شناسی، پیگیری و برنامه ریزی علمی بمنظور اجرای سامانه HSE و تقلیل تدریجی عدم انطباق های مرتبط با بخش محیط زیست، ایمنی و بهداشت کارخانه با استفاده از مشاورین صاحب نظر.
 • اصلاح وضعیت سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه و تامین استانداردهای مصوب و بهره گیری از پساب حاصله در جهت آبیاری فضای سبز کارخانه.
 • تدوین و اجرای برنامه جامع آموزشی زیست محیطی شرکت بصورت پنج ساله و با معیار نفر ساعت روز در سطوح مختلف مدیران، کارگزان و جوامع محل همجوار با همکاری اداره کل محیط زیست استان.
 • پیگیری و اجرای پروژه تصفیه فاضلاب مجموعه مهمانسرا در شهر بندر خمیر بمنظور استفاده از پساب حاصله و صرفه جویی در مصرف آب.
تغییر زبان