12 مهر, 1400

آگهی مزایده بخشی از اقلام راکد نو، ضایعاتی و ضد سایش شرکت سیمان هرمزگان

آگهی مزایده بخشی از اقلام راکد نو، ضایعاتی و ضد سایش شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) درنظر دارد بخشی از اقلام راکد نو، ضایعاتی و ضد سایش خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

 توضیحات:

1- نشانی دریافت اسناد مزایده:

سایت شرکت به نشانی : www.hormozgancement.com

2- نشانی تحویل اسناد مزایده:

الف : تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی ( بهروز سابق )، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37– شرکت سیمان هرمزگان – دفتر معاونـت بازرگانی .

ب- استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر 4 جاده بندرلنگه، كارخانه سيمان هرمزگان، واحد تداركات.

3-  مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز  شنبه  مورخ 1400/7/24  می باشد.

4- متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با هماهنگی قبلی از اقلام مورد مزایده بازدید و سپس پیشنهاد قیمت خود را تسلیم نمایند.

5- شرکت کنندگان در مزایده می بایست گواهی صلاحیت و یا تأییدیه فعالیت خود را از سازمان محیط زیست ( در خصوص اقلامی که نیاز به کسب مجوز از سازمان محیط زیست دارند ) ، به همراه پیشنهاد قیمت خود به شرکت سیمان هرمزگان ارائه نماید.

شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

 

شرکت سیمان هرمزگان ( سهامی عام )

اسناد مزایده عمومی اقلام راکد و ضایعاتی 1400

 

, , ,
تغییر زبان