24 آبان, 1399

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش بخشی از اقلام راکد نو، ضایعاتی و انواع موتورسیکلت مستعمل شرکت سیمان هرمزگان

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش بخشی از اقلام راکد نو، ضایعاتی و انواع موتورسیکلت مستعمل شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) در نظر دارد بخشی از اقلام راکد نو، ضایعاتی و انواع موتورسیکلت مستعمل خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده و تحویل پاکت های تضمین شرکت در مزایده و پیشنهاد قیمت، از تاریخ درج آگهی و در ساعات اداری همه روزه به جز ایام تعطیل و تا پایان وقت اداری روز  پنج شنبه1399/8/29 به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.

  • آدرس دفتر مرکزی : تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37 شرکت سیمان هرمزگان – دفتر معاونـت بازرگانی – تلفن : 22904985-021 داخلی 306
  • آدرس کارخانه : استان هرمزگان ، بندر خمیر ، کیلومتر 4 جاده بندر لنگه ،کارخانه سیمان هرمزگان واحد تدارکات 07633237001
  • سایت اینترنتی شرکت : hormozgancement.com

اسناد مزایده موتورسیکلت- تجدید

اسناد مزایده اقلام راکد- تجدید

شرکت سیمان هرمزگان ( سهامی عام )

, , , ,
تغییر زبان