12 آبان, 1399

آگهی مزایده عمومی فروش بخشی از املاک شرکت سیمان هرمزگان واقع در جزیره قشم و شهر تهران

آگهی مزایده عمومی فروش بخشی از املاک شرکت سیمان هرمزگان واقع در جزیره قشم و شهر تهران منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام) درنظر دارد نه باب از املاک خود را واقع در جزیره قشم و دو باب در شهر تهران را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده و تحویل پاکت های تضمین شرکت درمزایده و پیشنهاد قیمت، از تاریخ درج آگهی و در ساعات اداری همه روزه به جز ایام تعطیل و تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه 1399/8/28 به آدرس های ذیل مراجعه نمایند .

  • آدرس دفتر مرکزی : تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37 شرکت سیمان هرمزگان – دفتر معاونـت بازرگانی – تلفن : 22904985-021 – داخلی 306
  • آدرس کارخانه : استان هرمزگان ، بندر خمیر ، کیلومتر 4 جاده بندر لنگه ،کارخانه سیمان هرمزگان واحد تدارکات 07633237001
  • سایت اینترنتی شرکت : hormozgancement.com

اسناد مزایده املاک- تهران

اسناد مزایده املاک-کارخانه

شرکت سیمان هرمزگان ( سهامی عام )

, , , ,
تغییر زبان