19 مرداد, 1400

آگهی فراخوان اجرای پروژه های مطالعاتی، طراحی و ساخت سیمان هرمزگان

آگهی فراخوان اجرای پروژه های مطالعاتی، طراحی و ساخت سیمان هرمزگان منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام) درنظر دارد پروژه های مطالعاتی، طراحی و ساخت خود را در سه فاز جداگانه به شرکت کنندگان واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح و اشخاص حقوقی که دارای توان فنی، تجهیزاتی، اجرایی و مالی مناسب جهت انجام عملیات ذیل می‌باشند، دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی به نشانی سایت شرکت سیمان هرمزگان مراجعه و اسناد ارزیابی را دریافت نمایند.

1- مناقصه شماره 110/00 شامل :

شناسایی مشاور ذیصلاح جهت مطالعه و بررسی بازده حرارتی و ظرفیت گریت کولر به منظور ارائه راهکار در راستای افزایش ظرفیت بازده حرارتی گریت کولر و افزایش ظرفیت خطوط تولید تا 4000 تن .

2- مناقصه شماره 111/00 شامل :

شناسایی مشاور ذیصلاح جهت بررسی کارکرد و بازده غبارگیری الکتروفیلترهای اصلی و ارائه راهکار جهت افزایش ظرفیت غبارگیری برای تولید 4000 تن کلینکر.

3- مناقصه شماره 112/00 شامل :

شناسایی پیمانکار ذیصلاح جهت طراحی، ساخت، تهیه و نصب تمامی تجهیزات فنی، مکانیکی و ساختمانی سیستم انتقال مواد و تغذیه پیش گرم کن کوره خط یک به روش الواتور با ظرفیت 300 تن بر ساعت .

الف ) کارفرما : شرکت سیمان هرمزگان

ب ) نوع مناقصه :عمومی دو مرحله ای

ج ) محل اجرای قرارداد: استان هرمزگان، بندر خمیر

د ) مدت زمان دریافت اسناد و تحویل مدارک ارزیابی مناقصه گران : آخرین مهلت جهت ارائه مدارک مربوط به ارزیابی مناقصه گران، پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1400/05/31 می باشد.

ر ) کلیه مدارک تحویلی به مناقصه گذار، می بایست در یک حلقه CD یا DVD به صورت فایل های مجزا با فرمت PDF اسکن و ارائه گردد. ( با ذکر شماره مناقصه )

سایر موارد که می بایست مدنظر شرکت کنندگان در ارزیابی و مناقصه قرار گیرد:

1 . توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی و یا چک رمز دار بانکی و یا واریز نقدی به حساب مناقصه گذار بابت تضمین شرکت درهر یک از مناقصات .

2 . توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی ” بابت انجام تعهدات ” به میزان 10 % (ده درصد) مبلغ کل قرارداد طبق ضوابط  مناقصه گذار (در صورت برنده شدن)

3 . کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ارزیابی کیفی، جهت دعوت در مناقصه فوق الذکر الزامی است .

4 . هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

5 . شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

  1. در صورت نیاز به اطلاعات فنی با شماره تلفن 4-33237001 – 076 – واحد فنی مهندسی تماس حاصل گردد.
  2. شرکت کنندگان می توانند در هر کدام از مناقصات به صورت مجزا شرکت کنند و ضرورتی به شرکت در هر سه مناقصه به طور همزمان نمی باشد.

8- نشانی تحویل مدارک ارزیابی توسط مناقصه گران :

الف : تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی (بهروز سابق)، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37 شرکت سیمان هرمزگان – دفتر معاونـت بازرگانی .

ب- استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر 4 جاده بندرلنگه، كارخانه سيمان هرمزگان، واحد تداركات

ج- سایت شرکت به نشانی : www.Hormozgancement.com

 

شرکت سیمان هرمزگان

110دستور العمل ارزیابی مناقصه مطالعه و بررسی بازده حرارتی گریت کولر

111دستور العمل ارزیابی مناقصه بررسی کارکرد بازده غبارگیری الکتروفیلترهای اصلی

112دستور العمل ارزیابی مناقصه بررسی طراحی، ساخت، تهیه و نصب تمامی تجهیزات پیش گرمکن کوره به روش الواتور

 

, , , , , , ,
تغییر زبان