28 فروردین, 1401

آگهی تجدید مناقصه عمومی حمل نفت کوره و نفت گاز شرکت سیمان هرمزگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی حمل نفت کوره و نفت گاز شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) در نظر دارد حمل حدود ده ميليون ليتر نفت كوره (مازوت) و حدود یک میلیون ليتر نفت ‌گاز (گازوئيل) از محل انبار شماره دو پالايشگاه بندرعباس (مبداء) به شهرستان بندرخمير، كارخانه سيمان هرمزگان (مقصد) را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

لذا از كليه متقاضیان ذیصلاح دعوت مي شود جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به نشانی سایت شرکت سیمان هرمزگان مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند .

توضیحات:

1- تضمین شركت در مناقصه : مبلغ 000 ،000 ،500 ريال (پانصد میلیون ریال) مي باشد كه مي بايست بصورت یک فقره چك رمز دار بانکی و یا یک فقره ضمانتنامه بانکی به مناقصه گزار ارائه شود.

2- نشانی دریافت اسناد مناقصه:

اسناد مناقصه در سایت شرکت به نشانی : www.hormozgancement.com قابل دریافت می باشند.

3- نشانی تحویل اسناد مناقصه:

الف : تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی ( بهروز سابق )، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37– شرکت سیمان هرمزگان – دفتر معاونـت بازرگانی – شماره تماس : 22904985– داخلی 318 – امور قراردادها .

ب- استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر 4 جاده بندرلنگه، كارخانه سيمان هرمزگان، واحد تداركات.

4-  مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/02/05 می باشد .

شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

 

شرکت سیمان هرمزگان

شرایط تجدید مناقصه حمل مازوت

, , , , , , ,
تغییر زبان