23 اسفند, 1399

آگهی تجدید مناقصه عمومی تامین برق مصرفی کارخانه سیمان هرمزگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی تامین برق مصرفی به میزان 20 مگاوات توسط شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام) درنظر دارد برق مصرفی خود را به میزان 20 مگاوات از طریق قرارداد دو جانبه به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح و اشخاص حقوقی که دارای توان فنی، تجهیزاتی، اجرایی و مالی مناسب جهت موضوع فوق می‌ باشند، دعوت به عمل می آید تا نسبت به ارسال رزومه و سوابق کاری به همراه تأییدیه ها و مجوزهای لازم از سازمانهای ذیصلاح اقدام نمایند.

الف ) مناقصه گزار : شرکت سیمان هرمزگان

ب ) نوع مناقصه : عمومی دو مرحله ای

ج ) موضوع ارزیابی : شناسایی تأمین کننده ذیصلاح جهت تأمین برق مصرفی به میزان 20 مگاوات .

د ) مدت زمان تحویل مدارک ارزیابی مناقصه گران : آخرین مهلت جهت ارائه مدارک ارزیابی ، پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1399/12/27 می باشد.

ر ) کلیه مدارک تحویلی به مناقصه گزار، می بایست در یک حلقه CD یا DVD به صورت فایل های مجزا با فرمت PDF اسکن و ارائه گردد.

* سایر موارد که می بایست مدنظر شرکت کنندگان در ارزیابی و مناقصه قرار گیرد :

1 . توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی و یا چک رمز دار بانکی و یا واریز نقدی به حساب مناقصه گزار بابت تضمین شرکت در مناقصه .

2 . توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی ” بابت انجام تعهدات ” به میزان 10 % ( ده درصد ) مبلغ کل قرارداد طبق ضوابط مناقصه گزار ( در صورت برنده شدن )

3 . کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ارزیابی کیفی ، جهت دعوت در مناقصه فوق الذکر الزامی است .

5 . هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

6 . شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

7- نشانی ارسال مدارک ارزیابی مناقصه گران:

الف : تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی ( بهروز سابق )، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37 شرکت سیمان هرمزگان – دفتر معاونـت بازرگانی – شماره تلفن : 22904985 – داخلی 318

ب- استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر 4 جاده بندرلنگه، كارخانه سيمان هرمزگان، واحد تداركات-شماره تلفن:  33237001-076

 

 

شرکت سیمان هرمزگان

, , , , , , ,
تغییر زبان