18 اسفند, 1399

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی، جهت انتخاب مشاور ذیصلاح جهت مشاوره و طراحی سیستم اعلان و اطفاء حریق کارخانه سیمان هرمزگان

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی، جهت انتخاب مشاور ذیصلاح جهت مشاوره و طراحی سیستم اعلان و اطفاء حریق کارخانه سیمان هرمزگان منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام) درنظر دارد جهت طراحی و مشاوره اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق در سطح کارخانه این شرکت، اقدام به انتخاب مشاور نماید . لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح و اشخاص حقوقی که دارای توان فنی مناسب جهت انجام عملیات فوق می‌باشند ، دعوت به عمل می آید تا نسبت به ارسال رزومه و سوابق کاری به همراه تأییدیه هاو مجوزهای لازم از سازمانهای ذیصلاح جهت ارائه خدمات طراحی و مشاوره اقدام نمایند.

الف ) مناقصه گزار : شرکت سیمان هرمزگان

ب ) نوع مناقصه : عمومی دو مرحله ای

ج ) موضوع ارزیابی : شناسایی مشاور ذیصلاح جهت انجام طراحی و مشاوره اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق در سطح کارخانه این شرکت

د ) مدت زمان تحویل مدارک ارزیابی مناقصه گران : آخرین مهلت جهت ارائه مدارک ارزیابی ، پایان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 1399/12/25 می باشد.

ر ) کلیه مدارک تحویلی به مناقصه گزار، می بایست در یک حلقه CD یا DVD به صورت فایل های مجزا با فرمت PDF اسکن و ارائه گردد.

* سایر موارد که می بایست مدنظر شرکت کنندگان در ارزیابی و مناقصه قرار گیرد :

1 . توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی و یا چک رمز دار بانکی و یا واریز نقدی به حساب مناقصه گزار بابت تضمین شرکت در مناقصه .

2 . توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی ” بابت انجام تعهدات ” به میزان 10 % ( ده درصد ) مبلغ کل قرارداد طبق ضوابط مناقصه گزار ( در صورت برنده شدن )

3 . کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ارزیابی کیفی ، جهت دعوت در مناقصه فوق الذکر الزامی است .

5 . هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

6 . شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

7- نشانی ارسال مدارک ارزیابی مناقصه گران :

الف : تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی ( بهروز سابق )، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37 شرکت سیمان هرمزگان – دفتر معاونـت بازرگانی – شماره تلفن : 22904985 – داخلی 318

ب- استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر 4 جاده بندرلنگه، كارخانه سيمان هرمزگان، واحد تداركات-  شماره تلفن: 33237001-076

 

شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام)

 

, , , , , , , ,
تغییر زبان