دفتر مرکزی

تهران – بلوار میرداماد – خیابان بهروز – بالاتر از میدان مینا – پلاک ۳۷

۰۲۱-۲۲۹۰۴۹۸۵

۰۲۱-۲۲۲۷۱۲۹۰

۱۹۱۱۷۲۳۱۸۳

دفتر کارخانه

استان هرمزگان – بندر خمیر – کیلومتر ۴ جاده بندر لنگه

۰۷۶-۳۳۲۳۷۰۰۱-۴

۰۷۶-۳۳۲۳۷۰۱۳

۷۹۳۱۸۳۶۱۶۶

 

تلفن های دفتر فروش

۰۷۶-۳۳۲۳۷۰۱۴

۰۷۶-۳۳۲۳۷۰۱۶

۰۷۶-۳۳۲۳۷۰۱۵

دفتر بندرعباس

بندرعباس – بلوار امام خمینی – روبه‌روی بیمارستان کودک

۰۷۶-۳۳۶۶۱۶۸۲-۴

۰۷۶-۳۳۶۶۰۵۲۲

ارتباط با ما