23 تیر, 1398

آگهی مناقصه عمومی خریداری مقدار 60,000 تن سنگ آهن هماتيت مورد نياز كارخانه سیمان هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی خریداری مقدار 60,000 تن سنگ آهن هماتيت مورد نياز كارخانه سیمان هرمزگان منتشر شد.

شرکت سيمان هرمزگان (سهامي عام) درنظر دارد مقدار 60,000 تن سنگ آهن هماتيت مورد نياز كارخانه خود واقع در استان هرمزگان، شهرستان بندرخمیر، کیلومتر4جاده بندرلنگه را با برگزاری مناقصه عمومی از طريق تأمین کنندگان واجد شرايط خریداری نمايد.

توضیحات:

1- ارائه معرفی نامه رسمی با مهر و امضاء جهت دریافت اسناد مناقصه الزامی می باشد.

2- مشخصات و آناليز سنگ آهن مورد نظر با دانه بندی بین 600-40 میلی متر به شرح ذيل مي باشد:

%60

Min Fe2O3
%3.0 Max H2O
%2.0 Max SO3

%1.0

%1.0

Max

Alkalies          Na2O

Alkalies          K2O

%0.1 Max Cl
%1.0 Max

Magnetite

3- شركت كنندگان در مناقصه بايستي يك فقره چك تضمين شده بانكي و يا يك فقره ضمانتنامه بانكي معتبر  ( دارای کد رهگیری سپام از بانک مرکزی ) به مبلغ 000 ،000 ،1000 ريال (یک میلیارد ريال) با حداقل دو ماه اعتبار و قابل تمديد بعنوان وديعه شركت در مناقصه ارائه نمايند.

4- متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ درج آگهی به یکی از نشانی های ذیل مراجعه نمایند.

الف ) کارخانه سیمان هرمزگان: واقع در استان هرمزگان، شهرستان بندرخمیر، کیلومتر4جاده بندرلنگه، واحد تدارکات. شماره تماس:07633237011

ب ) دفتر مرکزی: واقع در تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، بالاتر از میدان مینا، ساختمان 37- طبقه 3، دفتر معاونت بازرگانی . شماره تماس 22921628-021

5-  مهلت این آگهی مناقصه و تحویل پاکت های پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 01/05/1398 است.

شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

شرکت سیمان هرمزگان

(سهامی عام)

, , , , , , ,
تغییر زبان