29 فروردین, 1400

آگهی مناقصه عمومی واگذاری حمل سنگ آهن شرکت سیمان هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی واگذاری حمل سنگ آهن شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام) درنظر دارد حمل مقدار 000 ،50 تن سنگ آهن، از معدن شرکت طرف قرارداد خود واقع در منطقه تنگه زاغ استان هرمزگان را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار کند.

توضیحات:

1- تضمین شركت در مناقصه : مبلغ 000 ،000 ،500 ريال ( پانصد میلیون ریال ) می باشد كه مي بايست بصورت یک فقره چك رمز دار بانکی و یا یک فقره ضمانتنامه بانکی به مناقصه گزار ارائه شود.

2- نشانی دریافت اسناد مناقصه:

اسناد مناقصه در سایت شرکت به نشانی : www.hormozgancement.com  قابل دریافت می باشند.

3-  مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز  چهارشنبه  مورخ 1400/02/08 می باشد .

4- نشانی تحویل اسناد مناقصه:

الف: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی( بهروز سابق)، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37– شرکت سیمان هرمزگان – دفتر معاونـت بازرگانی – شماره تماس : 22904985 – داخلی 318

ب: استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر 4 جاده بندرلنگه، كارخانه سيمان هرمزگان، واحد تداركات

شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

 

شرکت سیمان هرمزگان

 

شرایط مناقصه حمل سنگ آهن -1400-1976

, , , , , ,
تغییر زبان