6 بهمن, 1397

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان برای سال مالی منتهی به 30 آبان 97

بدینوسیله از كلیه صاحبان سهام شركت سیمان هرمزگان دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان برای سال مالی منتهی به 30 آبان 1397  كه در ساعت 15 عصر روز چهارشنبه 17 بهمن‌ماه 97 در تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه‌راه آجودانیه، مرکز همایش های بین المللی رایزن تالار رسول اکرم (ص) تشكیل می گردد، شخصا و یا با اعزام وكیل یا نماینده قانونی به همراه معرفی نامه رسمی حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان

  • استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 30/08/1397.
  • رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیات مدیره، ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به 30/08/1397.
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی ( اصلی و علی البدل) برای سال مالی منتهی به 30/08/1398.
  • اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود .
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
  • انتخاب اعضای هیات مدیره.
  • تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره .
  • تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی .
  • سایرمواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیات مدیره
شركت سیمان هرمزگان (سهامی عام)

, ,
تغییر زبان