آگهی فراخوان شناسایی و انتخاب پیمانکار تأمین، تهیه و طبخ غذای کارخانه

11 تیر, 1397

آگهی فراخوان شناسایی و انتخاب پیمانکار تأمین، تهیه و طبخ غذای کارخانه

آگهی  فراخوان شناسایی

و انتخاب پیمانکار تأمین، تهیه و طبخ غذای کارخانه

شرکت سیمان هرمزگان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار تأمین، تهیه و طبخ غذای کارخانه خود واقع در شهرستان بندر خمیر استان هرمزگان اقدام نماید. لذا از تمامی شرکت هایی که توانایی و تجربه در این موارد را دارند دعوت می شود از تاریخ درج آگهی بمدت یک هفته نسبت به ارائه مدارک و مستندات ذیل به امور بازرگانی این شرکت واقع در تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، بالاتر از میدان مینا، ساختمان ۳۷ طبقه سوم تحویل نمایند.

۱- تصویر رونوشت برابر اصل آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور، اساسنامه، تایید های ثبت شرکت و آخرین صاحبان امضاء ،شناسه ملی و کد اقتصادی

۲- تصویر مدارکی دال بر انجام، اجرا یا مدیریت کار مشابه (سوابق کاری و قراردادهای منعقده قبلی طی سه سال گذشته به همراه رضایتنامه کارفرما)

۳- داشتن توانایی فنی و تامین نیروی انسانی

۴- داشتن توانایی مالی و ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام کار با مبلغ متناسب با قرارداد

۵- ارائه صورت مالی حسابرسی شده، برگ تشخیص و قطعی مالیات عملکرد برای سه سال اخیر

توضیح اینکه کارفرما پس از ارزیابی شرکت کنندگان در فراخوان، اسناد مناقصه را در اختیار شرکت های دارای صلاحیت قرار خواهد داد.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید با آقای ملایی مدیر محترم پشتیبانی با شماره تماس ۴- ۰۷۶۳۳۲۲۲۳۰۲ هماهنگی فرمائید.

شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام)
تغییر زبان