12 آبان, 1398

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یک دستگاه خودرو پراید شرکت سیمان هرمزگان

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یک دستگاه خودرو پراید شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) درنظر دارد یک دستگاه خودرو پراید متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده و تحویل پاکت های تضمین شرکت درمزایده و پیشنهاد قیمت، از تاریخ درج آگهی و در ساعات اداری همه روزه به جز ایام تعطیل و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 29/08/1398 به آدرسهای ذیل مراجعه نمایند:

  • آدرس دفتر مرکزی : تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37 شرکت سیمان هرمزگان – دفتر معاونـت بازرگانی – تلفن : 22921628-021
  • سایت اینترنتی شرکت : hormozgancement.com

 

جهت اطلاع از شرایط مزایده بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

اسناد تجدید مزایده خودرو

شرکت سیمان هرمزگان ( سهامی عام )

, ,
تغییر زبان