سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
محصولات شرکت سیمان هرمزگان
محصولات شرکت سیمان هرمزگان
صفحه اصلی > محصولات > سیمان پرتلند تیپ I
 
 
سیمان پرتلند تیپ I-425
سیمان تیپ I برای مصارف عمومی آنجا که مشخصات ویژه ای برای سیمان یا بتن در نظر نباشد، به کار برده می شود. به عنوان مثال نفوذ سولفات از خاک یا آب و یا آنجا که گرمای هیدراسیون در اثر گیرش بتن مسأله ساز می شود. این تیپ سیمان عمدتاً در ساخت پیاده روها و گذرگاهها، تهیه بتن مسلح، کارهای ساختمانی، پل سازی، راه آهن، تانک و مخازن آب، فاضلابها، کانال کشیها و واحدهای ساختمانی، به کار می رود. مشخصات شیمیایی و فیزیکی این سیمان به شرح زیر است:
  
 
 
 
ترکیب شیمیایی
 
 
(%)
 
 
 
(%)
 
 
MIN
MAX
 
 
 
MIN
MAX
 Silicon Dioxide    
SiO2
20.50
22.00
Insoluble Residue
I.R.
0.10
0.70
 Aluminium Oxide  
Al2O3
4.60
5.40
Free Lime
Free CaO
0.70
1.40
 Ferric Oxide        
Fe2O3
3.50
4.00
Lime Saturation Factor
 LSF
92.0
97.0
 Calcium Oxide    
CaO
63.00
65.00
Silica Module
 SiM
2.40
2.60
 Magnesium Oxide
MgO
1.50
2.50
Alomina Module
AlM
1.20
1.50
 Sulphur Trioxide  
SO3
1.50
2.50
Tricalcium Silicate
C3S
50.00
60.00
 Potassium Oxide
K2O
0.50
0.70
Dicalcium Silicate
C2S
15.00
25.00
 Sodium Oxide    
Na2O
0.30
0.50
Tricalcium Aluminate
C3A
5.00
9.00
 Loss on Ignition 
L.O.I
0.60
1.00
Tetracalcium Alumino Ferrite
C4AF
10.00
12.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشخصات فیزیکی
 
 
 
 
 
 
MIN
MAX
 
Fineness 
Blaine test
(cm2/g)
3000
3300
 
Expansion
Autoclave
(%)
0.05
0.16
 
Setting time:
Initial
(minute)
120
160
 
Final
(minute)
170
310
 
Compressive Strenght:
After 2 days
(kg/cm2)
200
250
 
After3 days
(kg/cm2)
250
300
 
After 7 days
(kg/cm2)
300
350
 
Aftre 28 days
(kg/cm2)
425
500
 
 
LSF=100×CaO/[(2.8×SiO2)+(1.18×Al2O3)+(0.65×Fe2O3)]
C3S=(4.071×CaO)-(7.6×SiO2)-(6.718×Al2O3)-(1.43×Fe2O3)-(2.852×SO3)
C2S=(2.867×SiO2)-(0.754×C3S)
C3A=(2.65×Al2O3)-(1.692×Fe2O3)
C4AF=(3.043×Fe2O3)

 

1393/11/11 تاریخ:

 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal